ACT Team analyse

ACT® staat voor Analytical Competence Tool. Deze methode kijkt niet alleen naar het bewuste deel, maar benadert ook het onbewuste. Hiermee verkrijgen wij een compleet beeld van mensen wat wij vrij vertalen naar Human Being Management.

Met onze team analyse krijgt u inzicht in het latente talent van uw mensen. In nauwe samenwerking met onze business partner Cis Hageman (Senior Consultant ACT) laten wij u zien wat energie kost, wat ontbreekt en waar u op moet investeren. Wij geven u een blauwdruk van uw team en laten zien waar de knelpunten zitten. Wij gebruiken hiervoor de ACT Teamanalyse. Een analyse van uw team om daarna echt te gaan ontwikkelen en een volwaardig team te creëren.

De  ACT Teamanalyse geeft:
Inzicht in het ontwikkelpotentieel (onbenut talent)
Overzicht van aanwezige talenten met uitsplitsing naar natuurlijke- en aangeleerde talenten
Inzicht in de mogelijkheden om talenten bij elkaar te “lenen” 
Inzicht in de voorkeursstijlen die aanwezig zijn

Dit levert ook inzicht in valkuilen waardoor u de algehele samenwerking kunt verbeteren, vroegtijdig kunt bijsturen om doelstellingen te behalen en/of doelgericht kunt ontwikkelen op basis van het ontwikkelpotentieel van het team. Daarnaast kunnen de risico`s worden verkleind door bewustwording en anders inzetten van talenten en kunnen hiermee zeer efficiënt en snel  projectteams worden samengesteld.

Vacatures

Dux Nova Kronenburgwerf 6c 4812 XR Breda, (076) 30 30 003, info@duxnova.nl, copyright

x