menu
exclusieve
vacature

Directeur Stad en Omgeving

ervaren manager met commercieel gevoel

Deze vacature is reeds ingevuld

Organisatie

In mei 2013 zijn “Raadgevend ingenieursbureau Lievense” en “CSO Adviesbureau voor milieu, ruimte en water” gefuseerd. Het idee om te gaan fuseren werd ingegeven door de toekomstige vraag naar slimme oplossingen voor een duurzaam beheer van de steeds schaarser wordende ruimte. Dankzij de fusie was LievenseCSO nog beter in staat om complexe, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken integraal aan te pakken. Door de toenemende aandacht voor klimaat-, energie-, en duurzaamheidsvraagstukken staan infrastructurele werken al lang niet meer op zichzelf. Duurzaam beheer van de ruimte vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van bodem, milieu en alle juridische aspecten die hiermee gepaard gaan. Door de fusie kunnen we onze klanten deze diensten naast de technische diensten bieden.

Met de verwerving van de aandelen van Bartels in juli 2015 heeft LievenseCSO een volgende stap gezet in haar ontwikkeling. Projecten in Nederland laten meer en meer zien dat de ruimtelijke ontwikkeling wordt gedomineerd door de symbiose van de stedelijke omgeving en het buitengebied. LievenseCSO is een sterke speler in het buitengebied. Met de overname van Bartels zijn we een sterke speler geworden in zowel het buitengebied als de stedelijke omgeving.

Begin 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf. LievenseCSO Holding BV heeft het voornemen om per 1 juli 2017 een nieuw portfolio en organisatiemodel te gaan implementeren. De bestaande onderdelen binnen het bedrijf zullen dan worden geherstructureerd in twee grote sectoren met een omvang van ieder ongeveer 150 fte. De sectoren Stad&Omgeving en Water&Infra zullen derhalve per 1 juli live gaan. Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van Directeur Stad en Omgeving.

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een uitdagende functie die het implementeren van een nieuwe organisatie combineert met het herkenbaar neerzetten van de sector in de markt? Als dat het geval is, past LievenseCSO uitstekend bij je. Binnen de nieuwe sector Stad&Omgeving komen disciplines als stedebouw&planologie, omgevingsonderzoeken, leefomgeving, gebouwconstructies en bouwfysica&installaties bij elkaar. De uitdaging is extern om deze propositie herkenbaar neer te zetten en intern gericht op het verbinden van de verschillende disciplines tot een samenhangende aanpak en verdere ontwikkeling.

Als Directeur Stad en Omgeving overzie je de ontwikkelingen en identificeer je nieuwe marktkansen. Je neemt het voortouw in het uitbouwen van onze reputatie en positie in de markt. Als een leider inspireer en leid je je team. Sleutelwoorden voor deze positie zijn commercieel gericht, eigenaarschap, zakelijk inzicht, pragmatisch en verbindend.

Samen met het tweehoofdige bestuur van LievenseCSO en de sectordirecteur Water&Infra vorm je de dagelijkse leiding van de onderneming (totale omzet 35 miljoen). Gezamenlijk pakken we de uitdagingen op om de onderneming naar de volgende fase in haar ontwikkeling te brengen. We zullen met elkaar een heldere taakverdeling definiëren binnen het directieteam zodanig dat éénieders kwaliteiten maximaal tot zijn recht komen.

Je taken en verantwoordelijkheden bestaan onder meer uit:
– Het bepalen van de strategie van de sector en succesvol implementeren
– Het realiseren van doelstellingen in omzet, bruto marge en bedrijfsresultaat voor de sector, zowel per jaar als voor de middellange termijn;
– Zorgdragen voor de opdrachten-portfolio en commercie van de sector, zorgen dat zowel harde als zachte werkvoorraad op orde zijn;
– Bouwen en onderhouden van een goed klantrelatie-netwerk;
– Verantwoordelijkheid voor de formatie van het team, zowel kwantitatief als kwalitatief (aansluitend op de marktvraag en kennisontwikkeling).

Profiel

Je bent een ervaren leider. Je weet hoe je jouw leiderschaps-, advies- en communicatievaardigheden moet inzetten om impact te genereren. Je blinkt uit in het kunnen verbinden van mensen en het opbouwen van relaties op diverse niveaus, zowel intern als extern. Je kunt anderen op een aangename en natuurlijke manier beïnvloeden en voelt je comfortabel in je interactie met zowel collega’s als klanten. Je bent iemand die kansen herkent en oplossingen biedt. Daarnaast heb je of ben je:
– Een creatieve, pro-actieve, georganiseerde en efficiënte houding;
– Relevante ervaring in het leiden en managen van teams van professionals met meerdere technische kennisvelden (minimaal 50 fte is een must);
– Een betrouwbare stem in de markt: je bent vertrouwd, hebt een positie in het relevante netwerk en een aantoonbaar actief groot netwerk binnen de markt van Stad&Omgeving;
– Vermogen om een goede relatie met klanten te onderhouden en verder uit te bouwen;
– Benaderbaar en sensitief voor de behoeften van jouw medewerkers;
– Je neemt eigenaarschap voor managementbeslissingen;
– Een relevante inhoudelijke achtergrond in het Stad&Omgeving, bij voorkeur van initiatief- tot en met realisatiefase.

Dux Nova begeleidt de werving- & selectieprocedure om tot een geschikte kandidaat voor bovenstaande rol te komen. LievenseCSO is een samensmelting van 3 mooie labels die actief zijn in het stedelijk gebied. De opgave ligt in het verder verenigen van de kennisvelden en culturen tot een unieke propositie in Nederland en daarbuiten. We zijn op zoek naar een ondernemende kandidaat die de processen van bestuurlijk idee tot objectrealisatie kent, ruime ervaring in de initatief- / ontwerpfase is hierbij een grote pré. We zoeken een creatieve geest die verbindt en tot nieuwe product-markt-combinaties komt. Een ervaren manager met commercieel gevoel. Salarisindicatie ligt tussen 100 tot 130kpj exclusief bonus en andere secundaire voorwaarden.

Terug naar zoekresultaten
Vacature bij Lievense CSO via Dux Nova executive search in bouw, vastgoed, infra

Vragen over deze vacature?