menu
exclusieve
vacature

Interim contractmanager

voor D&B parkeervoorziening

Deze vacature is reeds ingevuld

Organisatie

Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa / de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. De luchthaven is cruciaal voor de regio om haar ambities te kunnen verwezenlijken. Eindhoven Airport combineert economische groei met een prettig en duurzaam leefklimaat. Eindhoven Airport is een luchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport is koploper, streeft naar marktleiderschap en behoort tot de grootste werkverschaffers in de regio.

Eindhoven Airport is gegroeid naar ruim 40 duizend vliegbewegingen en meer dan 6 miljoen passagiers in 2018. Eindhoven Airport streeft naar een brede portfolio van bestemmingen verspreid over (met name) Europa. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving. Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid met betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid. Een lange termijn balans tussen groei, duurzaamheid en leefklimaat gaat boven het maximaliseren van korte termijn winst. Eindhoven Airport behoort tot de essentiële infrastructuur van de regio, nu en in de toekomst. De commerciële luchtvaart draagt al meer dan tachtig jaar succesvol bij aan de ontwikkeling van de regio. Het doel is om het succes de komende tachtig jaar te continueren. De luchthaven heeft een publieke en maatschappelijke rol. Met deze rol verstevigt de luchthaven het vestigingsklimaat. Een verdere uitbreiding van het vliegverkeer en het toevoegen van nieuwe bestemmingen kan alleen als Eindhoven Airport erin weet te slagen dit te combineren met een gezond leefklimaat en aandacht voor duurzaamheid. Een gezond financieel resultaat is hiertoe een voorwaarde. In de besluitvorming en de dagelijkse afwegingen wint de lange termijn het van de korte termijn. Middels proactief en anticiperend management evolueert de luchthaven en past zich bijtijds aan de tijdsgeest aan. Schoksgewijze koerswijzigingen dienen te worden voorkomen. Het management streeft ernaar de luchthaven jaar in jaar uit in een betere gezondheid achter te laten. Eindhoven Airport gelooft in evolutie in plaats van revolutie.

Eindhoven Airport is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe parkeervoorziening met ruim 4.000 plaatsen. Deze ontwikkeling is als een Design & Build contract in de markt gezet. Voor de realisatie van deze voorziening zoeken wij voor Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) een gekwalificeerde Contractmanager met de juiste competenties. Tevens vindt Eindhoven Airport, in het kader van verdere ontwikkeling van de organisatie, het belangrijk om haar kennis op het gebied van SCB verder uit te breiden en vraagt daarin ook inhoudelijk bij te dragen.

Functieomschrijving

Als contractmanager ben je integraal verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van (de realisatie van) dit Design & Build project binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, scope, kwaliteit en risico.

Hiervoor stel je op basis van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) het contractbeheersingsplan op om van daaruit de contractuitvoering te begeleiden te (laten) toetsen. Hier is nauwe samenwerking met de andere functionarissen binnen het project essentieel (opdrachtgever, projectleider, lead auditor, opdrachtnemer). De contractmanager is degene die de dagelijkse contacten onderhoudt (1e aanspreekpunt), de aansturing en coördinatie doet van het contract beheers team en, samen met de projectleider, onderhandelingen voert met de Opdrachtnemer (de formele opdrachtgeversrol ligt bij Opdrachtgever).

Daarnaast is Eindhoven Airport op zoek naar kennisuitbreiding op het gebied van SCB. Hierin heeft de contractmanager ook een rol om met de aanwezige middelen, een werkbaar en praktisch systeem op te zetten voor dit werk en toekomstige werken.

De contractmanager is integraal verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van de uitvoering van dit project. Hij stuurt hiervoor een team aan met als belangrijkste adviseur de Lead Auditor.

Als Contractmanager heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Opstellen en onderhouden van een contract beheersplan
 • Opstellen, analyseren, beïnvloeden en reduceren van contractrisico’s
 • Bewaken en evalueren van de contract performance (inclusief financiën)
 • Bewaken en evalueren van de wet- en regelgeving
 • Ontwikkelen en onderhouden van een leveranciersrelatie met Opdrachtgever

Als Contractmanager heb je, binnen de hierboven genoemde verantwoordelijkheden, de volgende taken:

 • De contractmanager organiseert, coördineert en geeft leiding aan het contractbeheer team
 • De contractmanager verzorgt de evaluatie en de toetsing van het contract aan opdracht en overige gemaakte afspraken
 • De contractmanager is, namens de Opdrachtgever, 1e aanspreekpunt voor de Opdrachtnemer
 • De contractmanager voert zijn taken uit binnen het kader van Eindhoven Airport- standaarden, voorwaarden en contracten
 • De contractmanager besluit over ter acceptatie aangeboden documenten
 • De contractmanager laat zich ten aanzien van alle inkoopaspecten inhoudelijk adviseren door de inkoopadviseur
 • De contractmanager stelt op basis van het risicodossier een toets plan op
 • De contractmanager laat systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen verrichten
 • De contractmanager zorgt dat risico gestuurde toetsen worden bepaald, worden uitgevoerd en aanbevelingen worden opgevolgd
 • De contractmanager weegt bevindingen, naar aanleiding van uitgevoerde toetsen en communiceert die met de toetser(s) en projectleider
 • De contractmanager adviseert over bonus/malus, kortingen en boetes
 • De contractmanager draagt binnen zijn vakgebied risico’s aan, actualiseert en beheerst deze binnen zijn vakgebied en voert beheersmaatregelen uit

Profiel

We zijn op zoek naar een senior professional met een HBO of WO opleiding toegespitst op de functie, aangevuld met ruime ervaring als contractmanager in de bouwsector. Startdatum in kwartaal 3 (waarschijnlijk september), twee dagen per week beschikbaar (in opstartfase wellicht iets meer) voor een periode van 18 tot 20 maanden.

Gevraagd qua competenties / vaardigheden:

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Anticiperen
 • Stressbestendig
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Leidinggeven
 • Creativiteit

Gevraagd qua kennis / kunde:

 • Kennis en aantoonbare ervaring van SCB
 • Kennis en aantoonbare ervaring met kwaliteitsmanagement
 • Kennis van projectmanagement (hoofdlijnen)
 • Kennis en aantoonbare ervaring met Design & Build contracten
 • Aantoonbare ervaring met UAVgc
 • Kennis en aantoonbare ervaring met risicomanagement
Terug naar zoekresultaten
Vacature interim contractmanager Eindhoven Airport, Dux Nova executive search in bouw, vastgoed, infra

Vragen over deze vacature?