menu
exclusieve
vacature

Manager bouwadvies

ondernemende peoplemanager

Deze vacature is reeds ingevuld

De organisatie

In mei 2013 zijn “Raadgevend ingenieursbureau Lievense” en “CSO Adviesbureau voor milieu, ruimte en water” gefuseerd. Het idee om te gaan fuseren werd ingegeven door de toekomstige vraag naar slimme oplossingen voor een duurzaam beheer van de steeds schaarser wordende ruimte. Dankzij de fusie was LievenseCSO nog beter in staat om complexe, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken integraal aan te pakken. Door de toenemende aandacht voor klimaat-, energie-, en duurzaamheidsvraagstukken staan infrastructurele werken al lang niet meer op zichzelf. Duurzaam beheer van de ruimte vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van bodem, milieu en alle juridische aspecten die hiermee gepaard gaan. Door de fusie kan men hun klanten deze diensten naast de technische diensten bieden.

Met de verwerving van de aandelen van Bartels in juli 2015 heeft LievenseCSO een volgende stap gezet in haar ontwikkeling. Projecten in Nederland laten meer en meer zien dat de ruimtelijke ontwikkeling wordt gedomineerd door de symbiose van de stedelijke omgeving en het buitengebied. LievenseCSO is een sterke speler in het buitengebied. Met de overname van Bartels is een sterke speler ontstaan in zowel het buitengebied als de stedelijke omgeving.

Begin 2017 is men gestart met de voorbereidingen voor de volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf. LievenseCSO Holding BV heeft per 1 juli 2017 een nieuw portfolio en organisatiemodel geïmplementeerd. De verschillende onderdelen binnen het bedrijf zijn geherstructureerd in twee grote business units (Stad&Omgeving en Water&Infra) met een omvang van ieder ongeveer 150 fte. In september 2018 is als slotstuk de bedrijfsnaam gewijzigd naar Lievense om éénduidig en met nieuw elan de markt te gaan bewerken.

Binnen de sector Stad&Omgeving werkt de vakgroep Bouwadvies aan uitdagende bouwfysische vraagstukken voor woningbouw, utiliteitsbouw en industriebouw. Denk o.a. aan het adviseren bij het ontwerp van nieuwbouw en transformatie van bestaande gebouwen, het begeleiden van aannemers tijdens de uitvoering en het inspecteren van de op te leveren gebouwen. Men is gespecialiseerd in gelijkwaardige benaderingen en complexe berekeningen voor diverse bouwfysische thema’s. Daarbij maakt men gebruik van gesofisticeerde rekensoftware. Projectteams bestaan uit specialisten in alle bouwfysische thema’s waaronder brandveiligheid, bouwakoestiek, bouwkunde, bouwconstructies en duurzaamheid (BREEAM).

De vakgroep bestaat op dit moment uit 9 medewerkers verdeeld over de locaties Apeldoorn (grootste deel), Nieuwegein en Maastricht. Tevens zullen er 4 medewerkers vanuit Stedelijke Ontwikkeling overkomen en onder de vakgroep komen te vallen.

Gezien opkomende kansen in de markt, is er een stevige groeiambitie (minimaal verdubbelen) waarvoor we een ondernemende en  ervaren kandidaat zoeken voor de functie van Manager Bouwadvies.

De functie

Je bent verantwoordelijk om, samen met de sectordirecteur (die tevens je direct leidinggevende is) en je team, vorm te geven aan de ambities van de vakgroep Bouwadvies en deze uiteraard ook te realiseren. De ambitie kenmerkt zich door kwalitatieve groei, zowel in capaciteit over de breedte van de vakgroep als specifiek op gebied van duurzaamheid. Je werkt samen met andere vakgroepmanagers aan de organisatiedoelstellingen van Lievense.

Als boegbeeld van de vakgroep breng je een duidelijke kijk op de markt en ben je ervaren in leidinggeven. Je geeft leiding aan een team van een kleine 15 adviseurs, werkzaam op gebied van energiebesparingen, bouwkundige detailleringen, gezonde leefomgeving en brandveiligheid. Uiteraard staat het je vrij om actuele thema’s toe te voegen omdat de markt hier om vraagt! Je staat in verbinding met je mensen en helpt ze bij hun ontwikkeling. Er wordt projectmatig gewerkt aan vraagstukken voor publieke en private opdrachtgevers op het gebied van gebouwen, ook voeg je zelf inhoud toe als dat bijdraagt aan “best for project”.

Het profiel

We zijn op zoek naar een ondernemende peoplemanager, een kandidaat die hetgeen er al is voortzet maar ook de wil heeft om uit te bouwen en te vernieuwen. Je beschikt over de volgende kennis, kunde of vaardigheden:

  • tenminste HBO+ / WO werk- en denkniveau
  • tenminste 15 jaar relevante werkervaring
  • achtergrond in bouw(fysica), installatie of duurzaamheid
  • klantgericht, commerciële houding en netwerk
  • positief, charismatisch en in staat om op die wijze mensen te motiveren
  • resultaatgericht
  • vernieuwend

Salarisindicatie ligt tussen de 80 en 105kpj exclusief bonus en andere secundaire voorwaarden zoals de mogelijkheid om te participeren.

Terug naar zoekresultaten
Vacature Manager bouwadvies Lievense, Dux Nova executive search in bouw, vastgoed, infra

Vragen over deze vacature?