menu
exclusieve
vacature

Manager Integraal Prestatiecontract

klantgerichte professional met overzicht

Deze vacature is reeds ingevuld

Organisatie

Onze opdrachtgever, het Croon Wolter en Dros Facilities van TBI, is een nieuw opgericht bedrijf op het gebied van multidisciplinaire onderhoudsprojecten (tot en met DBFMO) binnen TBI. Naast een adviserende rol ontwikkelt, organiseert, managet en optimaliseert men samen met de opdrachtgever de beheer- en onderhoudsprocessen die zijn toegesneden op technische installaties en aanpalende dienstverlening. DSM, Gemeente Groningen, Europol, De Nederlandsche Bank en Hogeschool Utrecht zijn voorbeelden van de sterk groeiende klantenportefeuille. Bij de multidisciplinaire contracten wordt samengewerkt met de zusterbedrijven bestaande uit Wolter&Dros, Croon en JP van Eesteren.
TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek (8 bedrijven), Bouw (9 bedrijven) en Infra (5 bedrijven). TBI telt ongeveer 8000 medewerkers en een omzet van 2 miljard.De TBI-ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken door hun ‘familieband’ optimaal met elkaar samen. Ze zijn groot als het moet, en compact als het kan. De medewerkers spreken dezelfde taal en delen dezelfde waarden en ambities. Voor ondernemerschap is binnen onze netwerkorganisatie volop ruimte. Dichtbij hun klanten is men op haar best.

Sinds 2013 heeft Chemelot Campus het verzorgen van het elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud en beheer aan de gebouwgebonden installaties gecontracteerd bij CWF. De opdracht heeft betrekking op Chemelot Campus, met in totaal 130.000 m² vloeroppervlak met name de infrastructuur voor chemie- en materialenresearch, inclusief hightech laboratoria, kantooraccommodaties en hoogwaardige ondersteunende diensten. De opdrachtgever heeft kwaliteit en veiligheid zeer hoog staan. De overeenkomst heeft een contractwaarde van circa 2,5 miljoen euro, een looptijd van 4 jaar en kan daarna verlengd worden tot 8 jaar. De dienstverlening is maatwerk, een geheel van DO (doelmatig onderhoud), RGO (risico gestuurd onderhoud) en CO (correctief onderhoud), afgestemd op het vastgoedbeleid. Het is van belang dat het contract op de juiste manier wordt uitgevoerd, het begrijpen van het contract en het aansturen van het onderhoudsteam zodat de verwachtingen van de opdrachtgever worden vervuld, dragen daaraan bij. Dit project overstijgt meerdere disciplines, de complexiteit, de verantwoordelijkheid en de langdurige samenwerking vragen om een solide aanpak, waarbij monitoring van de uitvoering en borgen van de onderhoudsprocessen van groot belang zijn. Voor deze projecten zijn outputgerichte criteria geformuleerd, waarbij CWF als opdracht nemende partij bepaalt hoe deze worden gerealiseerd.

Functieomschrijving:

• Je bent als Manager Integraal Prestatiecontract verantwoordelijk voor de invulling van het contract met de opdrachtgever, waarbij aan gestelde criteria wordt voldaan;
• Je coördineert en voert de regie over de uitvoering van landelijke en/of prestatie onderhoudscontracten en maakt voor de uitvoering gebruik van de vestigingen van de zusterbedrijven;
• Voor activiteiten die TBI niet zelf kan uitvoeren, selecteer je eventueel onderaannemers en verzorg je in samenspraak met de inkoper de opdrachtverstrekking naar onderaannemers;
• Je beoordeelt periodiek onderaannemers op kwaliteit/prijsverhouding;
• Je draagt zorg voor het opstellen van overall planningen inclusief multidisciplinaire meerjaren onderhoudsprognoses in samenwerking met de vestigingen;
• De voortgang van de uit te voeren werkzaamheden bewaak je aan de hand van de opgestelde planning(en);
• Je draagt zorg voor het opstellen en indienen van periodieke rapportages evenals staffels voor het afrekenen van extra uitgevoerde werkzaamheden;
• Je voert periodieke gesprekken met opdrachtgevers met betrekking tot de voortgang en kwaliteit, de uitgevoerde werkzaamheden en de financiële status van projecten;
• Ook voer je overleg met de vestigingen met betrekking tot de manbezetting ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden;
• Je adviseert richting opdrachtgever op onderhoudsvraagstukken eventueel met commerciële spin-off;
• Stuurt functioneel het team aan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het contract;
• Beheren en bewaken van de financiële status van de contracten is jouw verantwoordelijkheid en indien nodig stuur je aan op noodzakelijke acties intern of extern met de opdrachtgever;
• Je optimaliseert contracten en processen op financieel, technisch en uitvoerend gebied;
• Je hebt een actieve inbreng voor optimalisatie en innovatie van werkprocessen;
• Aan de hand van gegeven doelstellingen plan je de uit te voeren werkzaamheden;
• Je organiseert, binnen gegeven kaders, de functies, hulpmiddelen, systemen,
procedures en processen zodanig dat de doelstellingen en de planning gehaald kunnen worden;
• Je bent verantwoordelijk voor de bemanning van de functies en je hebt een stem in de aanname;
• Draagt zorg voor voldoende kennis en vaardigheden om de taken uit te kunnen voeren;
• Instrueert, coacht en motiveert zijn/haar medewerkers, beoordeelt hen (direct of indirect) en houdt functioneringsgesprekken. Voert het vastgestelde Human Resources beleid uit;
• Bewaakt de uitvoering (kwalitatief) en de voortgang (kwantitatief) van de werkzaamheden en stuurt zo nodig bij.

Profiel:

Competenties die je geschikt maken voor deze functie van Manager Integraal Prestatiecontract zijn klantgericht, communicatief vaardig, analytisch vermogen, maar zeker ook ondernemend, doortastend en betrouwbaar. Je vindt het een uitdaging om verantwoordelijk te zijn voor een vooraanstaand contract en je bent in staat om het eigenaarschap van dit contract naar je toe te trekken. Jouw vaardigheden om het team te motiveren en doeltreffend te zijn in managen en bewaken van het contract dragen bij aan een tevreden opdrachtgever en gebruiker. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau aangevuld met brede technische kennis en bent op de hoogte van de huidige marktontwikkelingen op het gebied van prestatiegericht onderhoud en integrale maintenance oplossingen. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen complexe multidisciplinaire projecten, waaronder PPS of prestatiecontracten. Salarisrange ligt tussen de 60 en 75kpj afhankelijk van je ervaring.

Terug naar zoekresultaten

Vragen over deze vacature?