menu
exclusieve
vacature

Rayonmanager Infra

verantwoordelijke rol voor Zuid Nederland

Deze vacature is reeds ingevuld

Organisatie

Ruim zestien miljoen mensen in auto’s, in treinen, op fietsen of te voet doorkruisen ons land tot in elke uithoek. Best intensief voor zo’n klein landje als Nederland. Dat vraagt om slimme aanleg en goed onderhoud & beheer. Wegwerkzaamheden zijn niet populair, maar wel noodzakelijk om de bereikbaarheid te garanderen. Onze opdrachtgever, Van Rens mobiliteit, richt zich vanuit meerdere vestigingen in het land op ontwerp en realisatie van verkeersmaatregelen, wegmarkering, geleiderail, en infratechniek (ov en vri’s). Een vlotte en veilige doorstroming is daarbij het doel.

Van Rens mobiliteit is een organisatie waarbinnen passie en trots kernwaarden zijn. Werknemers gaan niet náár maar vóór hun werk, zijn trots op wat ze hebben gepresteerd en worden hier ook naar gewaardeerd. Bij Van Rens mobiliteit maken de mensen het verschil, daarom investeert Van Rens mobiliteit veel in haar organisatie. Elkaar blijven uitdagen tot verbetering en pro-activiteit zit in de haarvaten van de organisatie.

Functieomschrijving

Om verdere ontwikkeling van de organisatie kracht bij te zetten, zijn wij op zoek naar een Rayonmanager Infra Zuid Nederland (vestigingen Helvoirt en Horst). In deze rol ben je eindverantwoordelijk voor het behalen van de commerciële, financiële en operationele doelstellingen van het rayon. Je richt jezelf met ongeveer 40 medewerkers op de verwervings- en realisatiefase van multidisciplinaire projecten in Zuid Nederland. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Er wordt een pro-actieve (lees: sturende) houding verwacht die leidt tot verbetering van werkwijzen (en rendement) binnen genoemde scope. Je werkt nauw samen met verschillende ondersteunende afdelingen waaronder Ontwerp & Advies wat wordt gezien als “het ingenieursbureau dat denkt als een aannemer”. Hier wordt concurrentievoordeel mee behaald en het is de taak van de Rayonmanager om dit ten volle te stimuleren.

Hieronder staan de resultaatgebieden van de rol inclusief toelichting verder beschreven:

Projectverwerving: continu analyseren van de markt, uitzetten van commerciële acties ten einde opdrachten te verwerven met (rendabele) omzet binnen de kaders van het businessplan, verzorgen van de juiste contractering, bepalen van de commerciële kostprijs, initiëren van alternatieven en beoordelen hiervan, verzorgen van een juiste aanbieding, signaleren / beoordelen / inschatten / adviseren omtrent (mogelijke) risico’s en kansen binnen de bandbreedte van het contract of de functionele eisen van de opdrachtgever, nazorg verrichten op uitstaande offertes.

Projectrealisatie: eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van projecten binnen de gegeven kaders (GOTIK-methode) waarbij aandacht is voor contractmanagement, risicomanagement, veiligheid, kwaliteit en afstemming met de opdrachtgever.

Markt: onderhouden van (geode) contacten bij externe en interne opdrachtgevers en klanten om de positie van het bedrijf in de markt te verstevigen, een pro actieve klantbenadering waarbij gestreefd wordt naar lange termijn klantrelatie, het (waar nodig) aangaan van langdurig samenwerkingsverbanden om de gekozen strategie te bereiken.

Interne processen: toezien op de naleving van het managementsysteem en het voortdurend streven naar verbeteringen daarin, realiseren van een effectieve en slagvaardige overlegstructuur binnen het bedrijfsonderdeel, streven naar een maximale beheersing van bedrijfs- en projectrisico’s waarbij op een actieve manier preventieve maatregelen worden getroffen, voortdurend leren van ervaring en delen van deze kennis.

Personeel: de formatie van de bezetting (zowel kwantitatief als kwalitatief), motiveren / ontwikkelen / aannemen van personeel binnen de organisatorische kaders, uitvoeren van evaluatie- en beoordelingsgesprekken, toezien op een juiste behandeling van arbeidsongeschikte medewerkers, verzorgen van heldere en duidelijke communicatie zowel naar de organisatie als van de organisatie naar de directive, persoonlijke aandacht en bieden van ontplooiingsmogelijkheden, coachen en begeleiden van medewerkers, investeren in kennis / creativiteit / innovatiekracht, aandacht voor talentontwikkeling binnen de gehele organisatie.

Veiligheid: pro-actieve houding mbt creëren en bewaken van een veilige werkomgeving o.b.v. -en uitgaande van- 24Safe, NEN ISO-9001-2015. Actieve bijdrage leveren op het gebied van certificering / veiligheidsladder / RQI.

Financiën: verantwoordelijkheid voor het financiële resultaat en onderliggende financiële doelstellingen van het rayon.

Strategie en businessplan: mede vormgeven aan het businessplan van Van Rens mobiliteit en vertalen van het in het businessplan vastgestelde beleid naar een deeljaarplan van het rayon, de implementatie hiervan en het tijdig / volledig / transparant rapporteren over de geformuleerde (financiële) doelstellingen en maatregelen.

Profiel

Wij zoeken voor deze uitdagende rol van Rayonmanager Infra een kandidaat op minimaal MBO+ / HBO niveau en ruime ervaring in de realisatiefase binnen de infrawereld. Iemand die zowel oog heeft voor “de optimale operatie” als voor mensen. Zowel gericht naar binnen als naar buiten door onderhoud van relaties. Kansen zien en omzetten naar business! Hard op de feiten, zacht op de relatie.

Kenmerken om tot succes te komen: resultaatgericht, samenwerkend, initiërend, innovatief, markt- en klantgericht, visionair, leiding geven, besluitvaardig, daadkrachtig. Salarisindicatie ligt tussen de 75 en 85kpj afhankelijk van je ervaring.

Terug naar zoekresultaten
Vacature bij Van Rens Mobiliteit via Dux Nova executive search in bouw, vastgoed, infra

Vragen over deze vacature?