menu
exclusieve
vacature

Technical & facility manager

pro-actief beheer voor regie-organisatie

Deze vacature is reeds ingevuld

Organisatie
Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa / de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. De luchthaven is cruciaal voor de regio om haar ambities te kunnen verwezenlijken. Eindhoven Airport combineert economische groei met een prettig en duurzaam leefklimaat. Eindhoven Airport is een luchthaven waar snelheid & beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport is koploper, streeft naar marktleiderschap en behoort tot de grootste werkverschaffers in de regio.

Eindhoven Airport groeit naar een kleine 45 duizend vliegbewegingen en 5,7 miljoen passagiers in 2017. Eindhoven Airport streeft naar een brede portfolio van bestemmingen verspreid over (met name) Europa. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving. Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid met betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid. Een lange termijn balans tussen groei, duurzaamheid en leefklimaat gaat boven het maximaliseren van korte termijn winst. Eindhoven Airport behoort tot de essentiële infrastructuur van de regio, nu en in de toekomst. De commerciële luchtvaart draagt al meer dan tachtig jaar succesvol bij aan de ontwikkeling van de regio. Het doel is om het succes de komende tachtig jaar te continueren. De luchthaven heeft een publieke en maatschappelijke rol. Met deze rol verstevigt de luchthaven het vestigingsklimaat. Een verdere uitbreiding van het vliegverkeer en het toevoegen van nieuwe bestemmingen kan alleen als Eindhoven Airport erin weet te slagen dit te combineren met een gezond leefklimaat en aandacht voor duurzaamheid. Een gezond financieel resultaat is hiertoe een voorwaarde. In de besluitvorming en de dagelijkse afwegingen wint de lange termijn het van de korte termijn. Middels proactief en anticiperend management evolueert de luchthaven en past zich bijtijds aan de tijdsgeest aan. Schoksgewijze koerswijzigingen dienen te worden voorkomen. Het management streeft ernaar de luchthaven jaar in jaar uit in een betere gezondheid achter te laten. Eindhoven Airport gelooft in evolutie in plaats van revolutie.

Vanwege aanhoudende groei en de ambitie om continue te verbeteren zijn we voor de afdeling Operations op zoek naar een Technical & facility manager, een nieuwe functie die direct onder de Director operations valt.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van strategisch beleid naar uitvoering van (preventief) technisch beheer van diverse installaties en infrastructuur van Eindhoven Airport. Daarnaast draag je zorg voor de inzet van facilitaire diensten. Het doel is optimale operationele beschikbaarheid en uitstraling van genoemde installaties / infrastructuur / gebouwen voor Eindhoven Airport zelf en haar partners / huurders. De  kostenontwikkeling (per passagier en per m2) is hierbij een belangrijke KPI.

Je vormt de schakel tussen opdrachtgever en passagier, allebei van groot belang in het dynamische speelveld van Eindhoven Airport. Je overziet de belangen van de verschillende stakeholders maar hebt ook zeker oog voor het beheerbelang.

Je geeft direct leiding aan de technische & facilitaire dienst (totaal 6 fte) en werkt nauw samen met alle interne afdelingen waaronder Operations, Projects & Development en Commercial Affairs.

Verantwoordelijkheden:

 • Op basis van strategie de ontwikkeling & uitvoering van technisch en facilitair beleid (o.a. keuzes zelf doen-uitbesteden, scope contracten)
 • Toepassen richtlijnen ruimte- & beeldkwaliteit
 • Projectmanagement kleine projecten/ verbouwingen
 • Technisch & facilitair contractbeheer en instandhouding conform planning, budget en prioriteiten
 • Leidinggeven team technische & facilitaire dienst
 • Aansluiting bewaken met afdeling Projects & Development (input geven ten behoeve van nieuw te starten projecten / in beheer nemen opgeleverde projecten)
 • Overige werkzaamheden

Kerntaken:

Technisch & facilitair contractbeheer en instandhouding conform planning, budget en prioriteiten:

 • Verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het (preventief) onderhoud, zowel technisch als facilitair, van diverse installaties en infrastructuur van Eindhoven Airport
 • Opstellen, monitoren en optimaliseren van een actueel MJOP
 • Opstellen en bewaken van budget en investeringsplan (TCO)
 • Borgen aansluiting facilitaire contracten op contracten huurders
 • Aansturen van technische en facilitaire projecten
 • Ophalen en monitoren gebruikerstevredenheid en behoefte van de interne en externe klant om deze te vertalen naar een passend dienstverleningsconcept
 • Managen aanbestedingen (in samenspraak met de inkoper)

Leidinggeven team van onderhoudsmedewerkers en binnendienstmedewerker:

 • Aansturen en coachen van een eigen team medewerkers
 • Plannen van werkzaamheden van de medewerkers
 • Controleren van de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden
 • Ontwikkelen competenties en kennis in lijn met ontwikkelingen en keuzes Eindhoven Airport

Overige werkzaamheden:

 • Voert toegedeelde operationele taken uit volgens het milieumanagementsysteem en initieert verbeterprocessen
 • Informeert de milieucoördinator bij milieurelevante zaken
 • Meldt gevaren voor de veiligheid en de gezondheid direct aan leidinggevende of diens plaatsvervanger
 • Leeft de voorschriften en regels na zoals die gelden binnen Eindhoven Airport en zal ook toekomstige voorschriften naleven waarmee de OR heeft ingestemd (bijvoorbeeld Luchthavenreglement, Toegangsbeheer, Arbeidsvoorwaardenreglement, Personeelsbeleid)

De werkzaamheden van de Technical & facility manager worden voornamelijk verricht tijdens kantooruren, doch de aard van de functie vereist een flexibele opstelling m.b.t. het verrichten van werk buiten kantooruren, binnen de openingstijden van de luchthaven. De Technical & facility manager woont derhalve bij voorkeur op maximaal 30 minuten van de luchthaven.

Profiel
We zijn op zoek naar een kundige peoplemanager met een HBO of WO opleiding toegespitst op de functie, bijvoorbeeld techniek of facilitaire dienstverlening. Je brengt minimaal 8 jaar ervaring met (technisch) beheer en coachend leiding geven. Je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt goed plannen & organiseren. Sociale vaardigheden zoals onderhandelingsvaardig, stressbestendig en verantwoordelijkheidsgevoel zijn nodig om deze veelzijdige functie goed te vervullen. Tevens vragen we openheid zonder daarbij aan kracht te verliezen. Eindhoven Airport, een dynamische organisatie met verschillende stakeholders, vraagt veel maar biedt ook veel! Deze rol is uniek in haar soort en kent een goed voorwaardenpakket.

Terug naar zoekresultaten
Vacature bij Eindhoven Airport, via Dux Nova executive search in bouw, vastgoed, infra

Vragen over deze vacature?