menu
NL EN

Organisatieadvies

Voor organisatie-veranderingstrajecten werkt Dux Nova nauw samen met zorgvuldig geselecteerde partners. Zij geven als sparring partner van directie, management én medewerkers vorm aan de gewenste verandering.

Markten veranderen voortdurend. Hoe gaan organisaties om met deze ontwikkelingen die in rap tempo volgen? Door deze externe ontwikkelingen en de ambities van het bedrijf is soms een verandering nodig. Visie en strategie moeten opnieuw geformuleerd worden, ander gedrag van medewerkers is misschien noodzakelijk.

Visie vormt de basis voor de cultuur van de organisatie en is altijd het vertrekpunt voor gewenste veranderingen en gewenst gedrag van de organisatie. Door het vergroten van begrip voor elkaar en het begrijpen van elkaars drijfveren worden medewerkers beter ingezet op hun kracht. Dit resulteert in: een hoger niveau van klanttevredenheid, meer plezier op het werk en betere financiële prestaties.

Voor deze organisatie-veranderingstrajecten werkt Dux Nova nauw samen met zorgvuldig geselecteerde partners. Zij geven als sparring partner van directie, management én medewerkers vorm aan de gewenste verandering. Ogenschijnlijk complexe vraagstukken worden snel afgepeld en op basis daarvan wordt een heldere strategie geformuleerd met een pragmatische aanpak. Waarbij de markt waarbinnen de organisatie opereert altijd leidend is. Dit wordt gecombineerd met een sterk gevoel voor de menselijke omgeving, het creëren van draagvlak en het tonen besluitvaardigheid, daadkracht en het enthousiasme om de strategie te vertalen naar concrete acties. Hierdoor komen mensen in beweging en worden doelstellingen gerealiseerd.