menu
NL EN

Heembouw en Thuisvester zijn World-class Workplaces 2022

07 mei 2022

Onze opdrachtgevers Heembouw en Thuisvester zijn in 2022 door Effectory uitgeroepen tot World-class Workplaces. Hier zijn wij als Dux Nova natuurlijk hartstikke trots op!

Een fijne werkomgeving; dat willen we natuurlijk allemaal heel erg graag. Voor zowel werkgevers als werknemers wordt het steeds belangrijker om een fijne en gezonde werkomgeving te creëren waar iedereen tot zijn recht kan komen. Zo verbeter je niet alleen het werkgeluk van je werknemers, maar leidt ook tot meer productiviteit, meer medewerkersbetrokkenheid en ook een voelbaar fijne sfeer op de werkvloer.

Voor veel werknemers is de werkplek- en sfeer dus van groot belang; maar hoe kan je het feit dat je hier als werkgever veel waarde aan hecht het beste inzetten voor het werven (en behouden!) van je personeel? Dit kan bijvoorbeeld door, net als Heembouw en Thuisvester, je aan te melden voor een grootschalig medewerkersonderzoek.

Er zijn verschillende certificeringen en labels die je kunt verdienen als bedrijf. Je kunt je bij verschillende onderzoekbureaus aanmelden om mee te doen aan een onderzoek, en wij lichten graag 3 van deze certificeringen en labels aan je toe.

World-class Workplace
Het World-class Workplace (of ook wel het Beste Werkgevers-) label wordt toegekend aan organisaties die op werkgeverschap en employee Net Promotor Score (eNPS) boven de benchmark van een bepaald land of de globale benchmark scoren. Deze benchmark wordt vastgesteld op verzamelde feedback van medewerkers binnen een bedrijf.

Aanmelden is makkelijk en kosteloos. Om deel te nemen aan het onderzoek neem je contact op met Effectory, waarna je een vragenlijst ontvangt die onderzoekt in hoeverre je medewerkers zich verbonden voelen met de doelen van je organisatie. Denk hierbij aan onderwerpen die essentieel zijn voor goed werkgeversschap, zoals bevlogenheid, betrokkenheid en eNPS. Ook wordt er feedback over de de organisatiecultuur, de werkomgeving, de werkdruk en mogelijke verbeterpunten aan je medewerkers gevraagd.

De feedback wordt vervolgens verwerkt, waarna je als organisatie alle scores in kunt zien. Ook ontvang je aanbevelingen naar aanleiding van de ontvangen feedback en hoe je deze kunt implementeren binnen je organisatie. En wanneer je eNPS- en werkgeversschapsscore boven het benchmark van Effectory zijn, ontvang je dit felbegeerde keurmerk.

Great Place to Work
Wil je niet voor een award gaan, maar een certificering, dan is een onderzoek starten via Great Place to Work een goede optie. Bij Great Place to Work voeren ze niet alleen een medewerkersonderzoek uit, maar starten ze een compleet traject op waarbij niet alleen gevraagd wordt naar de meningen van werknemers, maar wordt er ook veel aandacht gegeven aan waar je op dit moment bent als organisatie en waar je naar toe wilt gaan. Enkele van onze opdrachtgevers met dit certificaat zijn VanWonen, Woonbron en Gemeente Almere.

Great Place to Work biedt diverse pakketten aan (assess, analyze en accelerate). Je start de verschillende trajecten met een kennismaking, waarna er een gepersonaliseerd voorstel opgesteld wordt. Wanneer je akkoord bent met dit plan wordt je gekoppeld aan je eigen projectteam, en ga je door naar de voorbereiding van het medewerkersonderzoek. Dit duurt ongeveer 4-6 weken, zodat er binnen het projectteam een goed beeld gevormd kan worden van de gehele organisatie .

Vervolgens start het daadwerkelijke onderzoek, wat ongeveer 2 weken duurt. In het onderzoek worden 5 waarden gemeten (geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap) en aansluiten wordt er gekeken naar de strategische invulling van vertrouwen, betekenisvolle waarden, effectief leiderschap en het maximaliseren van ieders potentieel en innovatiekracht binnen de organisatie.

Binnen een week ontvang je de resultaten van je onderzoek, die uiteraard aan je toegelicht worden. Op dit moment hoor je ook of je het Great Place to Work certificaat hebt ontvangen. Vervolgens start de opvolgingsfase, waar je ondersteund wordt in het nog verder optimaliseren van je organisatie.

Favoriete werkgever
Naast deze labels en certificeringen die je als organisatie kunt halen zijn er natuurlijk nog veel meer onderzoeken die inzicht geven in welke organisaties hoog scoren onder werknemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het jaarlijkse onderzoek van Intermediar naar de Favoriete Werkgever onder hoogopgeleiden.

Elk jaar worden er 4.500 respondenten gevraagd drie organisaties te noemen voor wie ze het liefst zouden willen werken. Deze bedrijven worden vervolgens in een ranglijst gezet van 100 van de meest genoemde bedrijven, en daarnaast ook gerangschikt per sector.

Wij van Dux Nova feliciteren Heembouw, Thuisvester, VanWonen, Woonbron en Gemeente Almere graag van harte met hun behaalde resultaten!