menu
NL EN

Innovatie…..Technologisch? Sociaal? Of allebei niet…

22 februari 2017

Innovatie in de bouwnijverheid !?!  De cijfers van de Erasmus Innovatie Monitor laten een teleurstellend beeld zien. 8% minder dan het landelijk gemiddelde (qua focus op innovatie) en daarmee de slechtst scorende sector uit het overzicht. Aj, pijnlijk!

Innovatie in de bouwnijverheid !?!  De cijfers van de Erasmus Innovatie Monitor laten een teleurstellend beeld zien. 8% minder dan het landelijk gemiddelde (qua focus op innovatie) en daarmee de slechtst scorende sector uit het overzicht. Aj, pijnlijk! Terwijl er toch veel mensen in mijn netwerk mee bezig zijn als je eens rond kijkt. Dat innovatie belangrijk is, zal snel iedereen beamen maar net als LEAN en duurzaamheid is de term te groot, te ruim, teveel containerbegrip … Ik denk dat als je mensen vraagt wat innovatie dan betekent er zoveel verschillende antwoorden komen dat de kracht van het woord direct versplintert.

De vragen die kunnen volgen over wat innovatie dan precies betekent voor organisaties en hoe het ingebed is in de cultuur zal voor velen “een brug te ver” zijn. We bouwen namelijk liever bruggen in de letterlijke zin dan figuurlijk. We maken namelijk het liefst projecten. Huizen, kantoren, wegen, bruggen, sluizen. Het liefst zo aansprekend en uitdagend mogelijk, daar zijn we immers technisch voor opgeleid. Daar zit dus nog wel een haakje: de (hoog)technologische component toevoegen aan projecten en processen, wellicht?

Eerder onderzoek toonde aan dat technologische innovatie relatief gezien circa 25% van het innovatiesucces verklaart, en sociale innovatie 75%. Juist door te investeren in vaardigheden en inzetbaarheid van medewerkers, platte organisatievormen, nieuwe managementstijlen en faciliterend leiderschap kan een organisatie de vierde industriële revolutie om gaan zetten in kansen in plaats van een bedreigingen.

Met LEAN hebben we echt wel stappen gemaakt de afgelopen jaren, mooi om te zien dat dit echt beklijft! Vaak nog wel projectgebonden, dat dan weer wel. Six Sigma zien we steeds vaker en ook de Scrum doet zijn intrede. Dienend leiderschap en disruptieve innovatie zijn voor mij nog wel de moeite waard om te noemen, beiden zetten de kracht van medewerkers echt centraal en daar blijft het volgens mij allemaal om draaien! Hoe groter organisaties worden, hoe meer het afneemt. Lees de Monitor eens door, kijk eens naar andere sectoren …

Echt samenwerken, zowel intern als extern. Open staan voor andere zienswijzen. Alert en beweeglijk zijn. Volgens mij essentieel om bij te dragen aan innovatie. Makkelijk dus! Gewoon doen!

Auteur: Jurgen Pauwels, partner Dux Nova
Bron: www.duxnova.nl