menu
NL EN

Rondetafelgesprek (deel 4/4): Persoonlijke ontwikkeling en leeftijd

21 december 2022

Op initiatief van executive search-bureau Dux Nova schoven vier (ex-)projectontwikkelaars aan voor een rondetafelgesprek over de arbeidsmarkt. Enerzijds wordt er kwistig overgetoept om schaarse toptalenten binnen te halen, anderzijds tekenen zich de contouren af van een mogelijke crisis. Hoe kijken de werkgevers naar cultuur, opleiding en de nukken van een nieuwe generatie?

Deelnemers Dux Nova Rondetafelgesprek:
Jimmy Kools – DGA Sustay Projects
Yvonne van Mierlo – Directeur Blauwhoed Studio
Maarten Janssen – HR Directeur BPD Gebiedsontwikkeling
Patrick Esveld – Partner/Directeur Akro Consult

De ruimte is omhangen met witte gordijnen, daarin staat een reusachtige tafel, die ook smetteloos wit is en daadwerkelijk rond. Zie hier de setting voor het eerste Dux Nova Rondetafelgesprek. Naast collega’s van het bemiddelingsbureau voor hogere vastgoedfuncties, nemen vier relaties plaats. Ieder met een eigen rol in projectontwikkeling, die ze uiteraard zelf mogen toelichten.

Patrick: Ik ben partner en directeur bij Akro Consult, een procesmanagementbureau in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Wat we doen, is in de haalbaarheidsfase van projecten de samenwerking tussen publiek en privaat organiseren. Wij zijn vaak het oliemannetje, zeg maar. Met ongeveer 20 mensen en een flexibele schil zijn we niet groot, maar ook niet klein. Hiervoor heb ik onder meer bij AM en BAM Vastgoed gewerkt, en als commissaris bij een woningcorporatie.

Maarten: Al 21 jaar werk ik voor BPD en zijn rechtsvoorgangers. Ik heb de organisatie compleet zien veranderen en heb steeds meebewogen met alle pieken en dalen. Als HR-verantwoordelijke heb ik bijvoorbeeld in de vastgoedcrisis het bedrijf van 600 naar 300 mensen moeten brengen. Nu zijn we met 410 mensen actief in Nederland. Volledig zelfstandig, met een eigen cao.

Yvonne: Wij zijn een stukje kleiner, met 45 mensen. Blauwhoed is een onafhankelijke ontwikkelaar, die veel verschillende projecten aanpakt. Focus op de Randstad en veel binnenstedelijk. Onze directie zit in de projecten, we kennen eigenlijk geen lagen. De studio is het creatieve hart waar het primaire ontwikkelproces wordt ondersteund.

Jimmy: Ik ben directeur bij Sustay, ontwikkelaar van betaalbare huurwoningen. Hiervoor zat ik bijna 14 jaar bij adviseur Fakton, als partner, financieel verantwoordelijke en medeoprichter van Fakton Capital. Een tiental professionals is ‘dedicated’ aan ons verbonden. Ons doel is 300-400 woningen per jaar op te leveren. Ondanks alles hoop ik dit jaar de bouw van 800 woningen op te starten. We zijn zelfstandig en ontwikkelen op eigen risico.

Persoonlijke ontwikkeling

Een moderne werkgever heeft proactief beleid voor ontwikkeling. Bij projectontwikkelaars is over het algemeen veel aandacht voor ontwikkeling. Van studiereisjes en netwerkclubs tot opleiding: alles is mogelijk. Maar is dit onderdeel van proactief beleid? Zit er een plan achter? Een belangrijk vertrekpunt is onboarding: Hoe begeleid je nieuwe medewerkers, of geldt nog altijd die sprong in het diepe? Ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, maar geef jij het goede voorbeeld?

Patrick: Een tripje naar het buitenland is hartstikke goed, maar ik denk dat het erom gaat dat mensen elke dag leren. Van elkaar, in het dagelijks werk. Dat ze bij een ervaren collega terecht kunnen, ook ‘s avonds en in het weekend, om hulp te krijgen bij actuele kwesties. Iedereen die bij ons binnenkomt, krijgt een mentor toegewezen. Iemand die inhoudelijk meer ervaren is en met wie je een goede klik hebt.

Maarten: Wij ontwikkelen op meerdere assen. Vaardigheden uiteraard, dat moet gewoon gebeuren. Daarnaast organiseren we kennismanagement, door sessies en workshops met  vakgenoten onderling. Lekker sparren. Door onze decentrale organisatie zien mensen elkaar niet al te vaak. Op deze manier zijn ze betrokken en delen ze kennis. En er is vanuit onze cao ruimte voor ontwikkeling omwille van inzetbaarheid. Die hoeft niet vak gerelateerd te zijn. Het merendeel is dat evenwel toch, al zag ik laatst iets voorbijkomen over moestuinen.

Jimmy: Wat ik het meest boeiend vind aan opleiden en trainen is de kracht van de gezamenlijkheid. Het delen van die ervaring heeft een enorme impact op de cultuur; men gaat een gezamenlijke taal spreken. Ik ben daar een enorme fan van.Yvonne: Professioneel en persoonlijk ontwikkelen, doen wij vooral op basis van competenties en het ontdekken en versterken van natuurlijke kracht. Als dat goed gaat komt het resultaat vanzelf. Daarnaast hebben we de Blauwhoed Academy, een plek voor inspiratie en kennisdeling. Dat levert ontzettend veel op. Vorige week was er nog een training mind mapping, voor veel collega’s een nieuwe tool die de creativiteit bevordert.

Dux Nova: Onboarding is in onze optiek vaak een ondergeschoven kindje. Na een intensief wervingstraject gaat men vaak snel over tot de waan en hectiek van alledag. Je mist dan de kans om een medewerker zich goed thuis te laten voelen. Wij geven opdrachtgevers ook adviezen voor een goede onboarding. Onze ervaring leert dat een goed georkestreerde start een cadeau is voor je nieuwe werknemer.

Leeftijd

De 55-plusser verdient meer kans bij recruitment. Gewetensvraag: Geef jij de 55-plusser een eerlijke kans in je recruitment? Haal je weleens een senior ontwikkelaar uit de markt die ook een seniorenleeftijd heeft? Er zijn heel duidelijke voordelen: Hij of zij heeft een bak ervaring (ups and down in de markt meegemaakt), het (gezins)leven op orde en nog minstens 10 jaar voor de boeg. Bovendien kan de ‘gezel’ de ‘leerling’ het vak bijbrengen. Hoe oud is de oudste medewerker die je dit jaar hebt aangenomen?

Patrick: De laatste twee mensen die ik heb aangenomen, zijn 51 en 60 jaar oud. Dat zijn heel bewuste keuzes van hen en van ons. We werken altijd in teams; daarin nemen zij de rol van mentor op zich. Ze hebben de ervaring, zijn meteen inzetbaar en willen nog jaren door. De jongeren bij ons vinden het fantastisch, die merken dat ze veel kunnen leren.

Dux Nova: De gemiddelde leeftijd bij onze bemiddelingen is momenteel 39. Dat is indirect ook de leeftijd waarom wordt gevraagd. Wij zien gebeuren dat geschikte kandidaten van begin 50 zelfs voor schaarse rollen niet eens op gesprek worden gevraagd.

Maarten: Nou, als je mij morgen vijf gebiedsontwikkelaars van 55 jaar kunt aanbieden, die grote gebiedsontwikkelingen kunnen aansturen, neem ik ze meteen aan.

Yvonne: Ik kan oprecht zeggen dat een hoge leeftijd geen no-go is bij recruitment. We willen mensen die jong van geest zijn; ik ken er genoeg van rond de 60.

Lees hier het volledige artikel: Dux Nova gespreksverslag Rondetafel_Arbeidsvoorwaardeden in projectontwi…